E-pasta automātiskās atbildes izveidošana WebMail

Pieslēdzamies savam e-pastam WebMail: webmail.cadence.lv

Atvaļinājuma laika autoatbildētājs

Nospiežam uz Settings, tālāk Vacation.

e-pasta paraksta izveidošana

Autoatbildētāja ieslēgšana

Sadaļā Vacation ierakstām e-pasta nosaukumu un tekstu, izvēlamies atvaļinājuma vai prombūtnes datumus un izvēlamies On, lai aktivizētu autoatbildētāju.

Svarīgi:

Vacation start: ieliekam datumu, ar kuru jāsāk sūtīt auto-atbilde
Vacation end: ieliekam pēdējo dienu, kad VĒL jāsūta auto-atbilde

e-pasta paraksta izveidošana

Autoatbildētāja izslēgšana

Pēc atgriešanās no prombūtnes, nepieciešams autoatbildētāju izslēgt. Ejam uz Settings, tālāk uz Vacation un izvēlamies Off, saglabājam izmaiņas.

Filtra atvēršana

Spiežam uz Settings - Filters - un tad uz ikonas +, lai izveidotu jaunu filtru.

webmail filters

Automātiskās atbildes izveidošana

Ierakstam filtra nosaukumu, piemēram, Automātiskā atbilde.
Sadaļā Filters Rules izvēlamies all messages.
Sadaļā Filter Actions izvēlamies Out of Office Message.
Periodu ierakstam skaitu, cik bieži sūtīt automātisko atbildi vienam un tam pašam sūtītājam. Informāciju un piemēru par periodu var apskatīt, nospiežot uz ikonas ?
Ierakstām tēmu un ziņu, ko sūtīt automātiskajā atbildē.
Nospiežam pogu Save.
Kad automātiskā atbilde izveidota, ir jāaktivizē filtrs, lai automātiskā atbilde darbotos.

e-pasta automātiskā atbilde

Filtra aktivizēšana

Lai aktivizētu filtru, nospiežam uz ikonas "zobrats", un izvēlamies roundcube, tam jābūt iezīmētam treknrakstā (bold).
Pēc tam nospiežam Activate this ruleset, tad parādās roundcube (active).

ieslēgt e-pasta automātisko atbildi

Automātiskās atbildes izslēgšana

Lai automātisko atbildi izslēgtu, filtru sadaļā nospiežam uz filtra nosaukumu (piemērā, Auto reply) un tiek atvērts izveidotais filtrs.
Filtru var izdzēst, nospiežot Delete, vai ieķeksējot pie Disable rule.

e-pasta automātiskās atbildes izslēgšana